การตั้งค่าการบันทึกเฉพาะมีการเคลื่อนไหว

การตั้งค่าการบันทึกเฉพาะมีการเคลื่อนไหว

สำหรับการตั้งค่าการบันทึกเฉพาะมีการเคลื่อนไหวจะส่งผลให้ประหยัดเนื้อที่ของ Harddiskได้มากขึ้น  แต่จะทำให้ภาพบันทึกจะไม่ไม่ต่อเนื่อง เพราะเครื่องจะบันทึกเฉพาะเวลาที่มีการเคลื่อนไหวผ่านหน้า กล้องวงจรปิด อย่างเดียว ทำให้ภาพบางขณะไม่มีการบันทึกเอาไว้

กล้องวงจรปิด

1.Chick ขวาเข้าเพื่อเมนูหลัก

ที่ S__17383431

2.ทำการเลือกเมนูปลุกแล้วไปที่เมนูด้านเลือกภาพเคลื่อนไหว

ที่ S__17383433

3.ตรงเมนูเลขที่ช่องทางใช้เลือกช่องที่เราต้องการ สามารถเลือกได้ทีละช่องหรือทั้งหมด ด้านหลังแล้วกดปุ่มเปิดใช้งาน ในตัวอย่างเลือกช่องที่ 4

ที่ S__17383434

4.ทำการกดปุ่มตั้งค่าที่ภูมิภาค

ที่ S__17383436

5.กำหนดพื้นที่สีแดงที่จะให้ตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยการ Chick ซ้ายที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อกำหนดพื้นที่ในการจับการเคลื่อนไหว ในภาพตัวอย่างคือ การกำหนดทั้งหน้าจอ

6 Chick คลิกขวาเพื่อออกไปหน้าเดิม

ที่ S__17383440

7.ไปยังเมนูช่วงเวลาแล้ว Chick ตั้งค่าเพื่อกำหนดวันและช่วงเวลา

ที่ S__17440771

8.ปุ่มด้านบนสามารถเลือกวันที่ต้องการ ส่วนเวลาสามารถตั้งได้ 4 ช่วง ที่ช่องด้านล่าง ในตัวอย่างได้กำหนดให้บันทึกตลอดเวลาทุกวัน

  1. Chick ปุ่มตกลง

ที่ S__17383435

  1. เมนูช่องบันทึกจะมีตัวเลขให้เลือก ให้คุณเลือกช่องที่ได้กำหนดเอาไว้ ใน โดยตัวอย่างเลือกไว้ที่ช่อง 4
  2. คุณสามารถให้เครื่องแจ้งเตือนได้หลายวิธีตามช่องข้างล่าง อาทิ ช่องเตือนหน้าจอจะมีกล่องข้อความเด้งขึ้นมาทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหว หรือจะมีเสียงร้องทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหว ในตัวอย่าง เป็นการเลือกทั้งหมด
  3. Chick ปุ่มตกลงS__17383439

13.กลับไปยังเมนูหลักเลือกตั้งค่าการบันทึก

14.Chick เมนูบันทึกแบบตาราง

ที่ S__17383438

15.เมนูช่องให้เป็นช่องเดียวกับที่เราเคยตั้งค่าไว้  ในตัวอย่างเป็นการตั้งไว้ที่ช่อง 4

11.เมนูโหมดวีดีโอมีให้เลือกตั้งตามเวลา

12.ช่วงเวลาให้เลือกเฉพาะการตรวจสอบเท่านั้น ในกรณีที่มีหลายช่วง ต้องเลือกการตรวจสอบให้ครบทุกช่วงเวลาแล้ว Chick ตกลง

ที่ S__17383437

เมื่อมีความเคลื่อนไหวหน้าจอจะแสดงสถานะขึ้นมาแบบที่ปรากฏ

ที่ S__17383442

เมื่อคุณกดดูภาพย้อนหลังจะเห็นส่วนสีแดง นั่นคือ ส่วนที่บันทึกไว้ขนาดมีความเคลื่อนไหว สีเทานั่นคือ ไม่มีการเคลื่อนไหว สีเขียวนั่นคือ การบันทึกปกติ

ที่ S__17383444

ที่ S__17383441

วิธีการปิดคำเตือนหน้าจอและเสียงร้องเวลามีความเคลื่อนไหว

เมื่อมีความเคลื่อนไหวที่หน้าจอจะมีการแจ้งเตือนและเกิดเสียงร้อง ซึ่งคุณสามารถตั้งให้แสดงหรือไม่แสดงก็ได้

ที่ S__17383442

วิธีตั้งค่าปิดหน้าการแจ้งเตือนหน้าจอให้กลับไปที่เดิม ให้คุณสังเกตเมนูด้านล่างจะมีช่องคำเตือนหน้าจอให้เอาออก หากไม่ต้องการให้มีเสียงก็กดเอาช่องเสียงออกด้วย แล้ว Chick ตกลง